Walne zebranie

W dniu 13 kwietnia 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD naszego ogrodu.      Nad prawidłowością przebiegu zebrania czuwała Przewodnicząca Delegatury w Siedlcach Pani Krystyna Mazurek. Sprawozdanie zarządu, merytoryczne i finansowe za 2018 rok i za kadencję 2015-2018 oraz program działania na kadencję 2019-2023 przedstawił Prezes Zarządu Jan Gurba.

Na walnym zebraniu przyjęto program działania Zarządu ROD na całą kadencję. Podjęto uchwały dotyczące m.in. nowych władz ogrodu, opłat ogrodowych i prac remontowo-budowlanych.
Prezesem na kolejną kadencję został wybrany Pan Jan Gurba. Skład zarządu natomiast uległ całkowicie zmianie. Odchodzący członkowie zarządu, ci szczególnie zasłużeni dla ogrodu, zostali wyróżnieni odznaką „Za zasługi dla ROD”.

Na zabranie przybył przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, który wygłosił krótką prelekcję na temat bezpieczeństwa      w ogrodzie i zwrócił uwagę na konieczność zgłaszania wszystkich niepokojących zdarzeń. Poinformował, że do tego celu służy nowa aplikacja MÓJ DZIELNICOWY i KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ.

Dodaj komentarz