Zarząd

Skład Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach

1. Marianna Mroczek – Prezes Zarządu

2. Urszula Matuszewska – Wiceprezes

3. Teresa Kuśniewska – Skarbnik

4. Maciej Soszyński – Sekretarz

5. Elżbieta Maciak – Członek Zarządu

6. Paweł Gałecki – Członek Zarządu