Historia

Historia Ogrodu „ Zacisze – Podlasie” ma swój początek w 1969 roku, kiedy to powstały Miejskie Pracownicze Ogrody Działkowców w Siedlcach. Dnia 23 marca 1969 roku powołano pierwszy Zarząd w składzie:

Prezes-                  Ob. Józef Ługowski,

Z- ca prezesa-       Ob. Wiktor Mańko,

Sekretarz-             Ob. Michał Kowaluk,

Skarbnik-              Ob. Maria Muszyńska,

Gospodarz-           Ob. Franciszek Siemka,

zostały powołane Komisja Rewizyjna i Komisja Rozjemcza.

W roku 1969 Zarząd otrzymał teren przy ul. Jagiellońskiej o powierzchni 1,2 ha, który został podzielony na 38 działek oraz teren przy szpitalu o powierzchni 4,7 ha, podzielony na 87 działek.

W 1970 roku Zarząd wzbogacił się o 3,9 ha gruntu przy ul. Granicznej, z którego wydzielono 84 działki.

Na walnym zebraniu w roku 1973 uchwalono, aby nadać nazwy ogrodom: przy ul. Jagiellońskiej „ Podlasie”, przy ul. Granicznej „ Zacisze”.

Po kilku latach starań i ciężkiej pracy działkowców 15 września 1979 roku dokonano otwarcia Domu Działkowca, który został wybudowany w czynie społecznym.

Otwarcie Domu Działkowca 1979 rok

 

Otwarcie Domu Działkowca 1979 rok

Przez lata w Dniu Działkowca urządzano wystawę najdorodniejszych plonów od działkowców ogrodu „ Zacisze”. W tym dniu wszyscy razem biesiadowali i świętowali. W ten sam sposób i dzisiaj obchodzimy Dzień Działkowca.

 

Wystawa 1978 rok

 

Ogród „ Zacisze” od zawsze był otwarty dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka organizowano zabawy i prezenty dla maluchów z Siedleckiego Domu Dziecka.

Dzień dziecka 1985 rok

 

Od kilkudziesięciu lat na zakończenie sezonu organizowano ognisko, w którym pieczono ziemniaki, a panie w świetlicy częstowały plackami ziemniaczanymi i herbatą. Tradycję tę podtrzymujemy do dzisiejszego dnia.

W ogrodzie od wielu lat każdego roku Komisja Konkursowa dokonuje przeglądu i oceny działek. Wyłaniane są te z najwyższą liczbą punktów, a ich właściciele w Dniu Działkowca nagradzani są w różnych formach.

 

Rok 2009 był w naszym ogrodzie bardzo ważny, dnia 12 września obchodziliśmy

40- lecie powstania ogrodu. W uroczystości wzięli udział działkowcy, władze miasta, prasa lokalna i zaproszeni goście.

Obchody 40-lecia Ogrodu „Zacisze- Podlasie”

 

Uroczystość 40- lecia 2009 rok