Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamawiający :  Rodzinny Ogród Działkowy „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach ul. Graniczna

Zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku przy ulicy Dąbrowskiego  ROD „Zacisze-Podlasie”
w Siedlcach w zakresie:

–  wymiana podłogi ok. 100 m² przy ul. Granicznej i ok. 50 m² przy ul. Dąbrowskiego

–  malowanie ok. 90 m² ścian w budynku Ogrodu przy ul. Dąbrowskiego

–  zakup i montaż verticali w Domu Działkowca przy ul. Granicznej.

Termin realizacji zamówienia:  20.09.2021 rok

Miejsce i termin złożenia ofert:     kancelaria ogrodu   „Zacisze  –  Podlasie” w Siedlcach, ul. Graniczna – 30 lipiec 2021 r.

Termin otwarcia ofert: 31 lipiec 2021 r.

Warunki płatności:  należność zostanie uregulowana przelewem  na konto Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej pod względem formalno – prawnym
i rachunkowym faktury VAT.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Prezes Ogrodu Marianna Mroczek  tel. 798-848-090

Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

W zał.  formularz oferty

                   

Dodaj komentarz